W ramach nauki uczniowie mogą korzystać w zajęć dodatkowych. Każdego roku poszerzamy ofertę obszarów, w ramach których dzieci mogą odkrywać lub rozwijać swoje talenty.

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis zajęć dla poszczególnych klas oraz ich harmonogram.

Dzieci na bieżni

Oferta skierowana jest dla uczniów klas 1-8. Zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym.

Tance ludowe

strona w budoqwie